Voka – Kamers van Koophandel Mechelen en Kempen fuseren

De raden van bestuur van Voka – Kamers van Koophandel Kempen en Mechelen hebben in de loop van 2017 beslist om over te gaan tot een fusie tussen beide Kamers. De afgelopen maanden werd naarstig aan een ambitieus businessplan voor de nieuwe fusiekamer gewerkt en sinds 1 januari is de nieuwe Voka – Kamer van Koophandel Kempen-Mechelen een feit.

Grotere aanbod en efficiëntiewinst

Het doel van de eengemaakte Kamer is het aanbod naar de leden toe te verbreden én te verdiepen. De twee organisaties werken trouwens al jaren nauw samen en tijdens contacten werd er opgemerkt dat het DNA van de twee Kamers zeer gelijkaardig was. “Door de krachten te bundelen boeken we om te beginnen een zeer grote efficiëntiewinst,”vertelt de vorige voorzitter van Kamer Kempen Ronny Van Broekhoven. “Daarnaast kunnen we onze leden in één klap een veel ruimer netwerk aanbieden. De fusie-kamer strekt zich uit over veertig gemeenten en telt meer dan 2.500 leden, waarvan drie vierde kmo-bedrijven zijn. De fusie zal ook zorgen voor verscherpte competenties van de veertig medewerkers. Er zal voor iedereen meer tijd en ruimte komen om de focus te leggen op het eigen werkdomein.”

Lokale werking

“De fusie betekent echter niet dat de twee regio’s hun eigenheid verliezen,” verduidelijkt Jan Scheirs, nieuwe voorzitter van de Kamer. “De lokale werking blijft ook in dit verhaal een van onze allergrootste prioriteiten. Zo blijven de twee bestaande zetels in Geel en Mechelen behouden en zullen we ook veel energie blijven steken in de werking van de Lokale Ondernemers Netwerken (LON’s).” Heeft u vragen over de fusie? Laat het weten via info.kvkmk@voka.be