Veel contacten en ervaring in Japan om aan te boren met de BLCCJ!

Met de Belgisch-Luxemburgse kamers van koophandel in het buitenland beschikken de kamers in België over een sterk buitenlands netwerk dat hun leden kan helpen bij hun internationale activiteiten. Hoog tijd dus om dit netwerk voor het voetlicht te plaatsen. Sophie Bocklandt, Algemeen Directeur van de Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel in Japan, nodigt ons uit om kennis te maken met de talrijke diensten die haar team aanbiedt.