Belgium map Ons Belgisch netwerk Ons netwerk in het buitenland

Certificaten van oorsprong

De kamers van koophandel zijn door de Federale Overheidsdienst Economie gemachtigd om niet-preferentiële oorsprongscertificaten af te geven. Enkel kamermedewerkers die een opleiding hebben gevolgd en met succes een examen hebben afgelegd, kunnen oorsprongscertificaten afgeven. Bovendien worden de kamers regelmatig geaudit door de Federatie en de FOD Economie. Zo garanderen wij dat exporteurs het best mogelijke advies krijgen rond oorsprong en dat de uitgereikte certificaten voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Uw oorsprongscertificaat aanvragen en afdrukken in alle comfort

Om uw certificaat van oorsprong te bekomen, kan u terecht aan het loket van uw kamer van koophandel. Maar maak het uzelf gemakkelijk en gebruik onze online toepassing DigiChambers die door alle kamers wordt ondersteund:

 

Kent u DigiChambers nog niet? Contacteer uw kamer van koophandel voor meer informatie of bekijk de demo !

Wil u toch nog langs uw kamer van koophandel gaan? Druk dan alvast een aanvraagformulier af.

be.connected and COBCOE Connects merge into CONNECTS
DigiChambers 2.0 – Infosessie
Verkiezingsmemorandum Belgische Kamers van Koophandel
EUROCHAMBRES Economic Forum