Certificaten van oorsprong

De kamers van koophandel zijn door de Federale Overheidsdienst Economie gemachtigd om niet-preferentiële oorsprongscertificaten af te geven. Enkel kamermedewerkers die een opleiding hebben gevolgd en met succes een examen hebben afgelegd, kunnen oorsprongscertificaten afgeven. Bovendien worden de kamers regelmatig geaudit door de Federatie en de FOD Economie. Zo garanderen wij dat exporteurs het best mogelijke advies krijgen rond oorsprong en dat de uitgereikte certificaten voldoen aan alle wettelijke vereisten.

Uw oorsprongscertificaat aanvragen en afdrukken in alle comfort

Om uw certificaat van oorsprong te bekomen, kan u terecht aan het loket van uw kamer van koophandel. Maar maak het uzelf gemakkelijk en gebruik onze online toepassing DigiChambers die door alle kamers wordt ondersteund:

 

Kent u DigiChambers nog niet? Contacteer uw kamer van koophandel voor meer informatie of bekijk de demo ! Wilt u toch nog langs uw kamer van koophandel gaan? Druk dan alvast een aanvraagformulier af.

Voor meer informatie over oorsprongsregels kunt u deze informatiepagina bezoeken.

Gratis toegang tot eTranslation, het machinevertaalsysteem van de Europese Commissie!
Covid-19: Buitenlandse steunmaatregelen voor ondernemingen
Neem deel aan onze enquête over het effect van covid-19 op Belgische bedrijven in het buitenland!
Covid-19: Wij helpen u!
Covid-19: Een vorm van overmacht?
Oproep aan Belgische firma’s met activiteiten in China
Interregionaal Webinar – Cracking Supply Chain