(NL) Federatie ondertekent samenwerkingsakkoord met Russische Kamer van Koophandel

(NL)

Tijdens een werkbezoek aan Moskou ondertekende de Federatie van Belgische Kamers van Koophandel een samenwerkingsakkoord met de Kamer van Koophandel van de Russische Federatie.

De Kamer van Koophandel van de Russische Federatie overkoepelt meer dan 180 kamers van koophandel in Rusland en vertegenwoordigt 52.000 ondernemingen. Zij is de belangrijkste ondernemingsorganisatie in Rusland en heeft een uitgebreide dienstverlening naar zowel Russische als buitenlandse bedrijven. Als eigenaar van het World Trade Center en het Expo Center is de Kamer betrokken bij alle belangrijke beurzen en congressen in Moskou. Daarnaast heeft de Kamer ook een belangrijke arbitrageafdeling.

De voorzitter van de Russische Kamer, Sergey Katyrin, onderstreepte dat zijn Kamer klaarstaat om Belgische bedrijven te helpen om de Russische markt te ontsluiten, niet alleen in Moskou maar ook in de andere regio’s van het land.

René Branders, voorzitter van de Federatie, stelde vast dat de Russische Kamer erg professioneel werkt en inderdaad in staat is om tastbare resultaten op te leveren. Voor de Belgische Kamers van Koophandel is de Russische Kamer zeker een partner met wie we kunnen samenwerken om onze bedrijven een betere toegang te geven tot de Russische markt.